.Impak kerosakan akidah di Malaysia, faktor-faktornya serta langkah mengatasinya.

(Tulisan di bawah juga disediakan oleh peserta Kelas Aqidah API yang bersifat kertas manual. Perbezaan berbanding tulisan peserta yang lalu mungkin ada terutama dari aspek praktikal sosialnya. sila teliti bahan di bawah) -  Nuruddin Naqib API

Kerosakan aqidah berlaku dengan teruknya dalam kalangan remaja dan belia. Berikan impak kerosakan akidah di Malaysia, faktor-faktornya serta langkah mengatasinya.


Oleh
Wardah binti Abdul Rahman
Sarjana Muda Sains Gunaan (Agrobiologi)
USM

1.0       Pengenalan
Aqidah merupakan maksud lain bagi iman dengan makna tasdiq(membenarkan)[1]. Tasdiq berlaku melalui i’tiqad dengan hati, berikrar dengan lidah serta mengamalkan dengan perbuatan, segala ajran yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w.dari sisi Allah s.w.t.
Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud :
‘Iman itu ialah kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat dan kamu beriman kepada ketentuan baik dan buruk.’
                                                                                                                    (riwayat Muslim)
Jelaslah aqidah merupakan aspek terpenting dalam kehidupan seorang manusia yang bergelar Muslim kerana di dalamnya terangkum asas kepercayaan berkaitan ketuhanan serta amalan ibadah yang perlu dilakukan sepanjang hidupnya di dunia ini.
Menurut Abdul’al Salim Makram[2],  perkataan ‘aqdun dalam bahasa Arab mempunyai dua maksud. Maksud pertama ialah ‘janji yang kuat’ manakala maksud yang kedua ialah ‘sesuatu yang menguatkan serta mengukuhkan.’ Ulasnya lagi, aqidah mampu memelihara seseorang daripada kegagalan dan kehancuran kerana aqidah sesungguhnya merupakan benteng kepada iman.
Takrifan remaja menurut Kamus Dewan Edisi Tiga ialah mulai dewasa, sudah akil baligh dan sudah cukup umur untuk berkahwin. Remaja puteri atau remaja putera pula merujuk kepada gadis/pemuda yang sudah mulai dewasa (mulai timbul rasa cinta berahi). Belia, dari perspektif Kamus Pelajar ialah orang yang sudah akil baligh tetapi belum tua lagi; orang muda; pemuda atau pemudi.
Perlu difahami bahawa setiap fasa/zaman perkembangan manusia mempunyai ciri yang tersendiri dan perkembangan aspek tertentu seperti fizikal, mental, emosi dan rohani akan berlaku secara berterusan atau menjadi lebih serius apabila fasa perkembangan diri meningkat. Jika zaman kanak-kanak bercirikan pergantungan anak kepada ibu bapanya, maka zaman remaja pula bercirikan percarian jati diri. Dalam usia ini kebanyakan remaja tidak dapat membuat keputusan dengan tepat, mudah menerima perubahan dan pengaruh luar yang kebanyakan didorong pengaruh rakan sebaya dan keseronokan. Oleh sebab itulah, tugas memantau penyelewengan aqidah di kalangan remaja dan belia  lebih rumit berbanding melakukannya terhadap orang dewasa.

2.0       Bermulanya aqidah dalam diri remaja/belia
            Faktor pendidikan yang diberi oleh ibu bapa sejak anak-anak masih kecil akan menyumbang kepada pemahaman agama yang jelas. Masyarakat Melayu Islam majoritinya amat menekankan aspek pendidikan agama di dalam diri anak-anak mereka. Buktinya, kelas-kelas agama yang diwujudkan secara persendirian oleh individu yang prihatin dengan keperluan mempelajari agama sering mendapat sambutan dan jika diamati, kebanyakan pelajarnya terdiri daripada golongan kanak-kanak seawal umur 5 tahun. Selain mempelajari kaedah membaca Al-Quran, kanak-kanak ini turut diajar dengan ilmu agama yang lain seperti ilmu tauhid, fiqah, sirah dan tajwid. Perkembangan ilmu agama ini diteruskan dalam mata pelajaran Agama Islam yang wajib dipelajari di sekolah rendah dan menengah.
            Aqidah dalam diri remaja dan belia juga dikaitkan dengan faktor warisan dari ibu bapa. ‘Islam warisan’ atau ‘Islam keturunan’ ini sinonim dengan masyarakat Islam Melayu khususnya. Beruntunglah mereka yang lahir dalam keluarga Islam kerana pendidikan agama diajar secara langsung dan tidak langsung dalam kehidupan mereka sedari kecil.

3.0       Fenomena kerosakan aqidah yang berlaku dalam kalangan remaja/belia di Malaysia
Tanpa disedari, ilmu agama yang dididik dalam jiwa anak-anak semasa masih kecil mudah hilang secara perlahan-lahan. Lihat saja golongan remaja dan belia sekarang. Golongan ini dari peringkat sekolah menengah hinggalah ke universiti turut terlibat dalam gejala sosial yang serius. Masalah ini seringkali dikupas di dada-dada akhbar mahupun di kaca televisyen tetapi kupasannya tidak mendalam. Jika ditelusuri, pokok permasalahan ini bukan hanya melibatkan institusi-institusi kekeluargaan, pendidikan, kerajaan atau undang-undang tetapi persoalan aqidah dalam diri individu terbabit yang perlu dipersoalkan. Masakan  pegangan aqidah yang mantap mampu diterobos oleh gangguan-gangguan luar yang bersifat duniawi dan semestinya melalaikan.
Riddah (murtad) merupakan ‘bench mark’ kepada keruntuhan aqidah paling serius yang boleh berlaku dalam kalangan umat Islam keseluruhannya. Isu ini kerap dibincangkan dalam masyarakat umum apatah lagi golongan ilmuan beberapa waktu yang lalu. Kes Lina Joy[3] serta beberapa lagi individu lain seperti Natrah[4] dan Aisyah Bukhari pernah menggemparkan masyarakat Islam. Persoalan murtad adalah persoalan yang penting diketahui oleh semua umat Islam kerana rentetan daripada peristiwa ini, kehidupan dan masa depan umat Islam akan turut sama terlibat.
Budaya hedonisma (pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup) kini semakin menjadi-jadi dalam kalangan remaja dan belia. Pemikiran dan tindakan mereka akan dipengaruhi dan hasilnya, lahirlah golongan yang hidup seakan bertuhankan dunia dan nafsu. Program-program berbentuk ilmiah dan akademik  kurang mendapat sambutan. Sebaliknya, program-program sukan, permainan dan hiburan menjadi pilihan. Lihat sahaja perbezaan bilangan dan golongan penonton yang hadir untuk rancangan Akademi Al-Quran berbanding rancangan hiburan Geng Starz. Situasi ini  pernah dikupas dalam majalah Mastika.
Sekitar tahun 2000-an negara pernah dikejutkan dengan pendedahan oleh media masa tentang segelintir peminat fanatik musik Black Metal ini yang terlalu taksub apabila mereka melakukan perbuatan seperti memijak Al Quran. Jelas sekali perbuatan mereka ini menghina agama dan memesongkan aqidah. Kumpulan kecil Black Metal yang ekstrim ini bukan hanya menghina agama Islam, malah mereka ini menghina semua agama samawi, dimana ada yang memakai salib dengan diterbalikkan, dan mereka memuja syaitan. Pemesongan aqidah turut berlaku dalam kumpulan kecil yang menggelarkan diri mereka kumpulan Jangan Ikut Tuhan (JIT). Kandungan ajaran JIT juga mirip kepada Black Metal - menghina kitab suci al-Quran yang menjadi amalan asas kepada setiap ahli yang menyertai kumpulan itu.
 4.0      Kesan Umum Akibat Kepincangan Aqidah dalam kalangan remaja/belia
4.0.1  Implikasi terbesar yang terkesan akibat kerosakan aqidah ialah   terkeluarnya seseorang itu daripada agama Islam atau terbatal imannya. Menurut Haji Abdul Hadi Awang, perkara ini boleh berlaku melalui cara-cara berikut:
1.      Mengingkari sifat Rububiyyah atau mencelanya.
Al-Quran telah menjelaskan tauhid Rubbiyyah dalam empat perkara iaitu segala bentuk pujian hanya layak ditujukan kepada Allah, pernyembahan termasuk segala bentuk ibadah yang dikerjakan hanya untuk Allah, iman dan keyakinan serta berserah sepenuhnya hanya kepada Allah dan Dialah satu-satunya yang mempunyai sifat-sifat Agung dan Asmaul Husna[5].
2.      Mengingkari atau mencela Asma’Allah dan sifat-sifatNya.
Terdapat dua cara mengkafirkan sifat Allah dan Asma’Nya iaitu kafir nafi dan kafir ithbat. Kufur nafi ialah menafikan sifat-sifat Allah seperti menafikan ilmuNya, qudratNya atau sifat-sifat lain yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kafir ithbat ialah menetapkan pelbagai sifat kekurangan atau sifat mustahil bagi Allah sedangkan Allah s.w.t dan RasulNya telah menafikan sifat itu. Contohnya menyatakan Allah s.w.t mempunyai anak, isteri atau sekutu dan sebagainya.
3.      Mengingkari atau mencela sifat Uluhiyyah.
Tauhid Uluhiyyah adalah iktikad secara putus bahawa Allah s.w.t adalah Ilahul Haqq(yang berhak disembah) dan tidak ada Tuhan selainNya. Oleh itu, tauhid Uluhiyyah jelas ditegakkan di atas prinsip ‘ibadat secara ikhlas kepada Allah satu-satunya’ , baik dalam batinnya mahupun dalam lahirnya, dan tidak menjadikan sesuatu ibadat untuk tujuan selain Allah s.w.t.
4.      Mengingkari atau mencela Rasulullah s.a.w. atau kerasulannya.
Maksudnya di sini ialah perkataan atau perbuatan i’tiqad yang menafikan atau mencela kerasulan atau peribadi orang yang menjadi Rasul s.a.w. dan mengingkari apa-apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah s.a.w. seperti syurga, neraka dan perkara-perkara ghaib yang lain. Selain itu, Al-Quran juga tidak boleh diingkari kerana Al-Quran itu disampaikan oleh Rasulullah s.a.w dari sisi Allah s.w.t.


4.0.2        Tiada batasan atau perbezaaan antara norma-norma kehidupan beragama Islam dengan agama kaum kafir. Tingkah-laku dalam pergaulan dan adab berpakaian adalah perkara yang sering ditonjolkan atau mudah dilihat di mata umum. Budaya berfesyen ala Barat yang kononnya ‘up to date’ mudah mempengaruhi minda remaja yang bersifat ingin mencuba. Malang sekali, maruah agama turut digadaikan bersama-sama maruah diri. Kerosakan aqidah boleh menyebabkan tiada had yang ditetapkan sedangkan Islam adalah panduan hidup yang menyeluruh.

4.0.3 Sekularisma (dokrin/pendirian yang menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial manusia) mula berleluasa. Pendidikan agama Islam yang dipelajari di sekolah tidak menjamin pengaplikasiannya dalam kehidupan seharian. Hasilnya, wujudlah situasi di mana pelajar Islam memakai seluar pendek ketika bersukan, menyarung jersi sukan dengan lambang salib  dan seribu satu perbuatan lain yang bersifat sekular tetapi tidak tertonjol dan tidak diperhalusi akibat daripada perlakuan tersebut.

5.0       Faktor kepincangan aqidah dalam kalangan remaja/belia
5.0.1    Sistem pendidikan yang tidak memberi kesan kepada jiwa.
Sekularisma dalam sistem pendidikan di Malaysia merupakan perkara yang kurang disedari oleh semua. Pada masa sekarang, pendidikan berunsur ilmu logik seperti sains amat ditekankan dan penguasaan pelajar ke atas subjek tersebut boleh dibanggakan tetapi apakah kayu pengukur sebenar yang digunapakai untuk menilai tahap pemahaman pelajar? Tidak ada gunanya jika ilmu dinilai hanya pada sekeping kertas peperiksaan atau sekeping surat tawaran bekerja dalam bidang yang dipelajari dahulu tetapi penghayatan ilmu dalam kehidupan seharian tidak ada. Sepatutnya, ilmu yang dipelajari merupakan mangkin untuk mengenal Pencipta yang mencipta ilmu tersebut tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Ilmu dipelajari untuk kepuasan fizikal dan bukannya jiwa. Rujuk juga 2.0 Benarkah Sistem Pendidikan Di Malaysia Telah Disekularkan?[6]

5.0.2        Sistem keluarga Islam tidak dipraktikkan.
Sedar ataupun tidak, budaya barat semakin diserap masuk ke dalam sesebuah institusi kekeluargaan. ‘Trend’ menghantar ibu bapa ke rumah orang-orang tua sudah menjadi perkara biasa dalam masyarakat kita sedangkan wajarkah kita memperlakukan mereka yang melahirkan dan membesarkan kita sedemikian rupa?. Lebih menyayat hati  terdapat kes ibu membunuh anaknya sendiri dan tidak kurang hebatnya apabila ada anak yang membunuh ibu bapanya sendiri. Ke manakah pergi nilai-nilai kekeluargaan serta pengamalan nilai murni dalam institusi keluarga tersebut?. Sekiranya sistem keluarga Islam dipraktikkan, kepercayaan aqidah dalam diri ahli keluarga dapat disuntik dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Maka lahirlah individu cemerlang dari institusi kekeluargaan Islam yang menekankan sikap saling menghormati, menyayangi, melindungi dan mempercayai antara satu sama lain.

5.0.3    Pengaruh media massa .
Kerosakan aqidah kian meruncing dengan pengaruh media masa dan media cetak yang kerap kali menyogok unsur hiburan yang melampau. Penonton pula didapati rata-ratanya terdiri daripada golongan remaja dan belia yang mudah terpengaruh dan mudah terikut dengan budaya kuning. Rancangan hiburan sudah menjadi tarikan utama untuk menarik lebih ramai penonton.

5.0.4        Makanan yang membinasakan aqidah.
Makanan yang halal dan baik(halalan thoiyyiba) boleh memberi kesan kepada jasmani dan rohani seseorang. Selain itu, keberkatan dalam pemakanan akan menyebabkan badan mampu melakukan aktiviti fizikal manakala dari sudut ruhaniahnya, pemikiran, jiwa dan akhlak yang sepadan dengan fizikal akan terbina. Produk makanan yang tidak baik boleh melemahkan umat Islam secara umumnya kerana proses penghasilan tidak mengikut piawaian Islam. Hasilnya, wujudlah golongan yang cintakan dunia dan kejahatan lebih dari akhirat serta hati menjadi gelap dan sukar dididik.

6.0       Langkah Penyelesaian.
6.0.1    Bincangkan Islam melalui pengajaran moden
Ilmu Islam adalah pembuka kepada ilmu-ilmu lain. Seorang pendidik yang beragama Islam haruslah pandai dan mampu menyampaikan bidang ilmu yang diajar bersama dengan ilmu aqidah Islam, tidak sepertimana yang berlaku dalam sistem pendidikan negara kita sekarang ini. Al-Quran seharusnya dijadikan sumber rujukan utama kerana di dalamnya mengandungi fakta-fakta saintifik yang tidak ada dalam kitab suci yang lain. Melalui penggunaan  kaedah pengajaran moden yang digunapakai pada zaman ini, ilmu aqidah dapat disampaikan secara langsung dan pendekatan saintifik terhadap Al-Quran akan lebih menarik minat pelajar untuk mengkajinya. Selain ilmu sains, Al-Quran juga harus menjadi sumber rujukan utama bagi bidang-bidang sosial lain seperti perundangan, ekonomi dan sistem bermasyarakat. Di sini juga ingin penulis tekankan bahawa setiap ‘cikgu’ atau ‘guru’ Muslim adalah ustaz(guru lelaki) dan ustazah(guru perempuan) secara tidak langsung. Seharusnya peranan ‘cikgu’ atau ‘guru’ tidak dibezakan dengan ‘ustaz’ dan ‘ustazah’ walaupun bahasa asal perkataan-perkataan ini adalah berbeza. Islam itu perlu berada di mana-mana, pada ‘cikgu’, ‘guru’, ‘ustaz’, ‘ustazah’ selagimana mereka ini adalah Muslim.

6.0.2        Menanamkan aqidah dalam diri anak-anak
Pengabdian diri kepada Allah s.w.t. adalah tugas utama manusia di muka bumi ini. Bagi memahami peri-pentingnya tugas ini, konsep aqidah harus disemai sejak dari kecil lagi. Mungkin ada yang bertanya pada usia berapakah anak sesuai diajari ilmu aqidah atau ketuhanan. Menurut Drs. Syahrin Nasution [7], sejak anak itu pandai bercakap(lebih kurang umur dua tahun), ibu bapa sudah boleh mengajar mereka mengucapkan kalimah-kalimah seperti berikut:
·               Bismillah - sebelum makan, minum dan membuat kerja-kerja lain.       
·               Alhamdulillah - selesai makan atau minum.
·               Astagfirullah -  ketika terlanjur membuat kesalahan.      
·               Allahu Akhbar - ketika melihat peristiwa mengkagumkan.
·               InsyaAllah - ketika berjanji dengan orang lain.
·               Subhanallah - ketika melihat keindahan alam.
Walaupun anak-anak tidak memahami maksud ucapan-ucapan tersebut, jiwa dan fikiran sudah dilatih untuk mengenal kata-kata tauhid. Selain itu, anak-anak juga boleh juga diajarkan Asmaul-Husna serta pengertiannya disertakan contoh-contoh yang mudah difahami, sesuai dengan peringkat usia mereka. Proses pembelajaran ilmu tauhid ini kemudiannya diteruskan dengan mempelajari Al-Quran, menghafaz surah pendek, menghafal hadis-hadis pendek dan nama para nabi dan malaikat serta membawa mereka menghadiri syarahan agama (sebagai pendedahan awal walaupun mereka tidak memahami). Pastinya, ibu bapa terlebih dahulu wajib mengetahui keyakinan yang betul dan perbuatan-perbuatan syirik, kekufuran dan kemunafikan. Jika mereka sendiri tidak tahu yang mana keyakinan yang betul dan mana yang syirik, sudah tentu anak-anak tidak akan dapat diajari dengan akidah tauhid.

6.0.3    Menyemai kefahaman aqidah secara tidak langsung.
Ibu bapa perlu mendidik dan mengasuh anak-anak dengan membuat perkaitan antara aktiviti harian dengan ilmu aqidah. Misalnya:
·         setiap kali makan bersama tanamkan dalam jiwa anak-anak bahawa rezeki yang ada adalah pemberian Allah s.w.t.,
·         apabila melihat bencana yang berlaku di luar negara di kaca televisyen, ceritakan bahawa azab Allah s.w.t. di akhirat nanti lebih berat,
·         semasa memakai kasut, ajarkan supaya memulakan dengan kaki kanan kerana mengikut sunnah Nabi.
Sedikit kesempatan yang ada di rumah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan secara tidak langsung ini. Semoga amalan aqidah yang disuburkan di rumah dan dalam didikan keluarga yang kecil boleh memandu anak-anak ini hingga mereka dewasa.


7.0 Penutup
Secara keseluruhannya, semua pihak mesti mengambil bahagian dalam mengatasi permasalahan keruntuhan aqidah umat Islam ini dari sekecil-kecil peranan yang boleh dilakukan secara individu sehinggalah usaha yang dilakukan secara berjamaah (berkumpulan) . Ingin juga ditekankan bahawa bukan golongan remaja dan belia sahaja yang terlibat kerana usaha yang besar bermula dari langkah awal dan pastinya bermula dengan jiwa yang besar dalam ruang lingkup kehidupan yang berbeza, sebagai seorang anak, mahasiswa, golongan bekerjaya, ilmuan, ibu, bapa dan sebagainya. Aqidah atau iman di dalam diri sentiasa perlu dibajai, dijaga dan dipagar agar diri tidak terjerumus ke lembah-lembah kehinaan mahupun dikuasai oleh anasir-anasir luar yang sentiasa mencari jalan untuk menjatuhkan umat Islam.
Rasulullah s.a.w. telah bersabda yang bermaksud  :
‘Terdapat segolongan manusia yang mentaai perintah-perintah Allah dan segolongan manusia yang lain yang melanggari batasan-batasan Allah. Perumpamaan mereka adalah seperti dua golongan yang menaiki sebuah kapal di mana satu golongan menduduki bahagian atas dan satu golongan lagi menduduki bahagian perut kapal tersebut. Apabila golongan yang berda di dalam perut kapal memerlukan air mereka meyuruh golongan yang di atas mengambilkanya untuk mereka sehinggalah mereka berkata : Adakah patut kita menyusahkan golongan di atas apabila kita memerlukan air sedangkan kita boleh mendapati air yang banyak dengan melibangi bahagian bawah kapal ini. Maka sekiranya golongan di atas tidak mencegah mereka dari kebodohan ini mereka akan karam kesemuanya.’
                                                                                 (riwayat Al-Bukhary dan At-Tarmidzi)

Wallahu’alam.


No comments:

 
BLOG COPYRIGHT 2014 Ieyra Nazari || DESIGN BY NurAlja Lee || DOODLE BY Fizgraphic